Od 27. 2. do 28. 3. 2023 budeme odesílat objednávky jednou za týden, vždy v neděli zabalíme všechny objednávky najednou.

canlistore@gmail.com

CANLI STORE Affiliate Program Obchodní podmínky

Dohoda

Registrací, jako přidružený člen do partnerského programu Affiliate Canli Store, souhlasíte s následujícími obchodními podmínkami (dále jen “Podmínky služby”). 

Společnost CANLI STORE si vyhrazuje právo čas od času aktualizovat a měnit smluvní podmínky bez předchozího upozornění. Na všechny nové funkce, které rozšiřují stávající program, budete informováni emailem, včetně vydání nových nástrojů a zdrojů, na které se vztahují smluvní podmínky. Pokračování v používání programu po jakýchkoli takových změnách bude představovat váš souhlas s těmito změnami.

Porušení kterékoli z níže uvedených podmínek bude mít za následek ukončení vašeho účtu a propadnutí veškerých zbývajících plateb provize přidruženého subjektu získaných během narušení. S používáním Partnerského programu souhlasíte na toto vlastní nebezpečí.

Podmínky účtu

  • Abyste mohli být součástí tohoto programu, musíte být starší 18 let.
  • Musíte být člověk. Účty registrované „roboty“ nebo jinými automatizovanými metodami nejsou povoleny.
  • Chcete-li dokončit proces registrace, musíte uvést své celé zákonné jméno, platnou e-mailovou adresu a veškeré další požadované informace.
  • Vaše přihlášení smí používat pouze jedna osoba – jediné přihlášení sdílené více lidmi není povoleno.
  • Jste zodpovědní za udržování bezpečnosti vašeho účtu a hesla. Společnost CANLI STORE nemůže a nebude odpovědná za žádné ztráty nebo škody způsobené nedodržením tohoto bezpečnostního závazku.
  • Jste zodpovědní za veškerý publikovaný obsah a aktivity, ke kterým dochází ve vašem účtu.
  • Jedna osoba nebo právnická osoba nesmí vést více než jeden účet.
  • Partnerský program nesmíte používat k nezákonným nebo neoprávněným účelům. Při používání Služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale bez omezení, autorských práv).
  • Partnerský program nesmíte používat k vydělávání peněz na svých vlastních produktových účtech CANLI STORE .

Odkazy / grafika na vašem webu, v e-mailech nebo jiné komunikaci

Po registraci do Partnerského programu vám bude přidělen jedinečný partnerský kód. Jste oprávněni umístit odkazy, bannery nebo jiné grafiky, které poskytujeme s vaším přidruženým kódem, na vaše stránky, do vašich e-mailů nebo do jiné komunikace. Poskytneme vám pokyny, styly odkazů a grafické kresby, které budete používat při propojení s CANLI STOREDesign uměleckého díla můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění, ale nové bannery a kresby vám odešleme a poskytneme ke sdílení.

Abychom vám umožnili přesné sledování, vykazování a nárůst provizí za doporučení, poskytneme vám speciální formáty odkazů, které budou použity ve všech odkazech mezi vaším webem a serverem CANLI STORE . Musíte zajistit, aby každý z odkazů mezi vaším webem a serverem CANLI STORE správně používal tyto speciální formáty odkazů. Odkazy na server CANLI STORE umístěné na vašem webu v souladu s touto dohodou, které správně využívají tyto speciální formáty odkazů, se označují jako „zvláštní odkazy“. Provize za doporučení získáte pouze s ohledem na prodej v obchodě CANLI STORE. Nebudeme vůči vám odpovědni za jakékoli selhání vámi nebo někým, kterého uvedete při používání zvláštních odkazů nebo nesprávně zadáte váš partnerský kód, a to ani v rozsahu, v jakém by takové selhání mohlo mít za následek jakékoli snížení částek, které by vám byly jinak vyplaceny podle této dohody.

Přidružené odkazy by měly odkazovat na stránku www.canlistore.com

Poplatky / provize a platby za doporučení

Aby byl prodej produktu způsobilý k vyplacení poplatku za doporučení, musí zákazník kliknout na speciální odkaz z vašeho webu, e-mailu nebo jiné komunikace na https://canlistore.com a během této relace dokončit objednávku produktu.

Budeme platit provize pouze za odkazy, které jsou našimi systémy automaticky sledovány a vykazovány. Nebudeme platit provize, pokud někdo řekne, že si koupili, nebo někdo řekl, že zadal kód doporučení, pokud to náš systém nesledoval. Můžeme platit pouze provize za podnikání generované prostřednictvím řádně formátovaných speciálních odkazů, které byly našimi systémy automaticky sledovány.

Vyhrazujeme si právo diskvalifikovat provize získané podvodnými, nezákonnými nebo příliš agresivními, pochybnými způsoby prodeje nebo marketingu.

K vyplacení vašich provizí nemusíte dosáhnout minimální částku v příjmech přidružených společností.

Identifikace jako přidružená společnost CANLI STORE

Nesmíte vydat žádnou tiskovou zprávu nebo sdílet odkazy pomocí spamu, týkající se této dohody nebo vaší účasti v programu; taková akce může mít za následek ukončení programu. Kromě toho nesmíte žádným způsobem zkreslovat nebo zdobit vztah mezi námi a vámi, říkat, že vyvíjíte naše produkty CANLI STORE. Šíření nepravdivých informací je taktéž zakázáno.

Povoleno je označování této dohody jako spolupráce.

Produkty nemůžete zakoupit prostřednictvím přidružených odkazů pro vlastní potřebu. Tyto nákupy mohou mít (podle našeho výhradního uvážení) za následek zadržení poplatků za doporučení a / nebo ukončení této smlouvy.

Vyplacení provizí

Provizi vám vyplatíme na vaši žádost. Zažádat můžete emailem na canlistore@gmail.com. Není určena žádná nejnižší hranice na vyplacení provizí.

Definice zákazníka

Zákazníci, kteří nakupují produkty prostřednictvím tohoto programu, budou považováni za naše zákazníky. V souladu s tím se na naše zákazníky budou vztahovat všechna naše pravidla, zásady a provozní postupy týkající se objednávek zákazníků, zákaznických služeb a prodeje produktů. Můžeme kdykoli změnit naše zásady a provozní postupy. Například určíme ceny účtované za produkty prodávané v rámci tohoto programu v souladu s našimi vlastními cenovými zásadami. Ceny a dostupnost produktů se mohou čas od času lišit. Protože změny cen mohou ovlivnit produkty, které jste na svých stránkách uvedli, neměli byste na svých stránkách zobrazovat ceny produktů. Budeme používat komerčně přiměřené úsilí k předkládání přesných informací, ale nemůžeme zaručit dostupnost nebo cenu konkrétního produktu.

Vaše povinnosti

Za vývoj, provoz a údržbu vašeho webu a za veškerý materiál, který se na vašem webu objeví, budete výhradně odpovědní. Například budete výhradně zodpovědní za:

– Technický provoz vašeho webu a veškerého souvisejícího vybavení
– Zajištění zobrazení zvláštních odkazů na vašem webu neporušuje žádnou dohodu mezi vámi a žádnou třetí stranou (mimo jiné včetně omezení nebo požadavků na vás uložených třetí stranou, která je hostitelem vašeho webu)
– přesnost, pravdivost a vhodnost materiálů zveřejněné na svých stránkách (včetně, mimo jiné, všech materiálů a veškeré informace, které obsahují uvnitř nebo se vztahující se na výrobek)
– Zajistit, aby materiály zveřejněné na svých stránkách neporušovaly práva jakékoli třetí strany (včetně například autorských práv, ochranných známek, soukromí nebo jiných osobních či vlastnických práv)
– Zajištění, že materiály zveřejněné na vašem webu nejsou hanlivé nebo jinak nezákonné
– Nepropagování odkazů na nelegálních stránkách a nespojování našeho webu a zboží s jinými stránkami

– Zajistit, aby váš web přesně a přiměřeně zveřejňoval, buď prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů, nebo jiným způsobem, jak shromažďujete, používáte, ukládáte a zveřejňujete údaje shromážděné od návštěvníků (GDPR), případně včetně toho, že třetí strany (včetně inzerentů) mohou zobrazovat obsah a / nebo nebo reklamy a shromažďovat informace přímo od návštěvníků a mohou umisťovat nebo rozpoznávat soubory cookie v prohlížečích návštěvníků.

Dodržování zákonů

Podmínkou vaší účasti v programu je souhlas s tím, že zatímco jste účastníkem programu, budete dodržovat všechny zákony, vyhlášky, pravidla, předpisy, příkazy, licence, povolení, rozsudky, rozhodnutí nebo jiné požadavky jakéhokoli vládního orgánu, který má jurisdikce nad vámi, ať už jsou tyto zákony atd. platné nebo později vstoupí v platnost v době, kdy jste účastníkem programu. Aniž byste omezili výše uvedenou povinnost, souhlasíte s tím, že jako podmínka vaší účasti v programu budete dodržovat všechny příslušné zákony (federální, státní nebo jiné), které upravují marketingové e-maily, mimo jiné zákon CAN-SPAM z roku 2003 a všechny další zákony proti spamu.

Doba trvání smlouvy a programu

Doba platnosti této smlouvy začíná okamžikem přijetí vaší přihlášky do Programu a končí, jakmile ji některá ze stran vypoví. Vy nebo my můžeme ukončit tuto dohodu kdykoli, s důvodem nebo bez důvodu, písemným oznámením druhé strany o ukončení. Po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu okamžitě přestanete používat a odeberete ze svých stránek veškeré odkazy na https://canlistore.com a všechny naše ochranné známky, obchodní oděvy a loga a všechny další materiály poskytované vámi nebo jménem nás, na základě tohoto dokumentu nebo v souvislosti s programem. CANLI STORE si vyhrazuje právo program kdykoli ukončit. Po ukončení programu vyplatí společnost CANLI STORE veškeré nevyrovnané příjmy.

Ukončení

Společnost CANLI STORE má podle svého výhradního uvážení právo z jakéhokoli důvodu kdykoli pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání programu nebo jakékoli jiné služby CANLI STORE . Takové ukončení Služby bude mít za následek deaktivaci nebo vymazání vašeho účtu nebo váš přístup k vašemu účtu a propadnutí a vzdání se všech potenciálních nebo k zaplacení provizí na vašem účtu, pokud byly získány podvodnými, nezákonnými nebo příliš agresivní, pochybné metody prodeje nebo marketingu. CANLI STORE si vyhrazuje právo kdykoli z jakéhokoli důvodu odmítnout službu komukoliv.

Vztah stran

Vy a my jsme nezávislí dodavatelé a nic v této dohodě nevytvoří žádné partnerství, společný podnik, agenturu, franšízu, obchodního zástupce nebo pracovní vztah mezi stranami. Nebudete mít žádné oprávnění činit nebo přijímat jakékoli nabídky nebo prohlášení v našem zastoupení. Neučiníte žádné prohlášení, ať už na vašem webu nebo jinak, které by přiměřeně odporovalo čemukoli v této části.

Omezení odpovědnosti

Neodpovídáme za nepřímé, zvláštní nebo následné škody (nebo za ztrátu příjmů, zisků nebo dat), které vzniknou v souvislosti s touto dohodou nebo programem, i když jsme byli informováni o možnosti takových škod. Naše celková odpovědnost vyplývající z této dohody a programu dále nepřesáhne celkové poplatky za doporučení zaplacené nebo splatné podle této smlouvy.

Zřeknutí se odpovědnosti

Neučiníme žádné výslovné ani předpokládané záruky nebo prohlášení týkající se Programu ani produktů prodávaných prostřednictvím Programu (včetně, bez omezení, záruk způsobilosti, obchodovatelnosti, neporušování nebo jakýchkoli předpokládaných záruk vyplývajících z průběhu plnění, obchodování nebo obchodní využití). Kromě toho nezaručujeme , že provoz zařízení CANLI STORE bude nepřetržitý nebo bezchybný a neneseme odpovědnost za důsledky jakýchkoli přerušení nebo chyb.

Nezávislé vyšetřování

UZNÁVÁTE, ŽE JSTE PŘEČETLI TUTO DOHODU A SOUHLASÍTE SE VŠEMI JEJÍMI PODMÍNKAMI. ROZUMÍTE, ŽE MŮŽEME V KAŽDÉM ČASU (PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO) VYDÁVAT ŽÁDOST O ZÁKAZNÍKY NA PODMÍNKÁCH, KTERÉ SE MŮŽOU ODLIŠIT S MOŽNOSTMI OBSAHOVANÝCH V TÉTO DOHODĚ NEBO OBSLUZE WEBOVÝCH STRÁNEK. NEZÁVISLE JSTE VYHODNOCOVALI POŽADAVKY V ÚČASTI NA PROGRAMU A NEVZTAHUJÍ SE K ŽÁDNÉMU ZOBRAZENÍ, ZÁRUCE NEBO PROHLÁŠENÍ JINÉ, NEŽ JSOU UVEDENY V TÉTO DOHODĚ.

Arbitráž

Veškeré spory týkající se této dohody (včetně jakéhokoli skutečného nebo domnělého porušení této smlouvy), transakcí nebo činností podle této dohody nebo vašeho vztahu s námi nebo s některými z našich přidružených společností, budou podrobeny důvěrnému rozhodčímu řízení, s výjimkou případů, pokud jste jakýmkoli způsobem porušili nebo hrozili porušením našich práv duševního vlastnictví, můžeme se domáhat soudního zákazu nebo jiného vhodného opatření v kterémkoli státě nebo federálním soudu (a souhlasíte s nevýhradní jurisdikcí a místem konání těchto soudů) nebo s jakýmkoli jiným soudem příslušné jurisdikce. Rozhodčí řízení podle této dohody se provádí podle pravidel platných v zákonu. Rozsudek rozhodce je závazný a může být vynesen jako rozsudek u kteréhokoli příslušného soudu. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony,

Smíšený

Tato dohoda se bude řídit zákony České republiky bez odkazu na pravidla upravující volbu zákonů. Bez předchozího písemného souhlasu nesmíte porušit tuto smlouvu ze zákona nebo jinak. S výhradou tohoto omezení bude tato dohoda závazná pro strany a jejich příslušné nástupce a postoupené práva, bude ve prospěch těchto stran a bude vykonatelná. Naše nevynucení vašeho přísného plnění jakéhokoli ustanovení této dohody nebude znamenat vzdání se našeho práva na následné vymáhání takového ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení této dohody.

Neschopnost společnosti CANLI STORE uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení Smluvních podmínek nepředstavuje zřeknutí se tohoto práva nebo ustanovení. Smluvní podmínky představují celou smlouvu mezi vámi a společností CANLI STORE a řídí vaše používání služby a nahrazují veškeré předchozí dohody mezi vámi a společností CANLI STORE (včetně, ale bez omezení na jakékoli předchozí verze Smluvních podmínek).